Support

Kære kunde,

Skulle du have problemer af nogen art med vores hjemmeside er du altid meget velkommen til at kontakte os. Enten på vores officielle email: kontakt@kamerahuset.dk eller du kan ringe til os på 35 83 82 50. Du er også meget velkommen til at skype med os eller chatte med os, hvis du har problemer. Hvad angår telefon og de andre kommunikationsmuligheder så er disse kun tilgængelige i dagtimerne. Mailen er dog åben hele døgnet rundt.

God fornøjelse.